Hội thảo Cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tin ngày Thứ Tư, 03/07/2013
Ngày 29/6/2013, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm phát triển nông thôn bền vững tổ chức hội thảo “Cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại Thừa Thiên -Huế”.

Đến tham dự Hội thảo, về phía lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh có ông Nguyễn Đình Đấu – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đặc biệt, Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia dự án hoạt động trên lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, và cán bộ tài nguyên môi trường ở các địa phương.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Lê Văn Anh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - chủ trì Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là với Thừa Thiên Huế, địa phương có vùng đầm phá rộng lớn và vùng bờ biển kéo dài suốt hơn 120 km. Từ nhiều năm nay, trước sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các địa phương và các ngành đã triển khai khẩn trương và khá toàn diện “Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” mà tỉnh đã ban hành, trong đó các tổ chức phi chính phủ cũng đã triển khai nhiều chương trình, dự án thuộc lĩnh vực này, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thành công những mục tiêu chung của tỉnh.

Ông Lê  Văn Anh - Chủ trì Hội thảo

Trong suốt một ngày làm việc tích cực, Hội thảo đã nghe và thảo luận 14 báo cáo tham luận (trong tổng số 20 tham luận) của các tác giả đến từ các cơ quan quản lý, thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu như Chi cục Biển đảo – Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão và Chi cục Lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chuyên gia các dự án của các tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ hoạt động về ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Các bài trình bày và thảo luận tập trung vào ba nội dung chính sau đây: (1) Chủ trương, chính sách của tỉnh, những vấn đề cơ bản của thực tiễn và luận cứ khoa học trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (2) Quản lý và ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai – những cách tiếp cận theo ngành. (3) Thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại Thừa Thiên Huế.

Thảo luận

Ngoài ba nội dung trọng tâm trên đây, Hội thảo còn được chia sẻ thông tin  về  mạng lưới và mục tiêu – chương trình hành động của mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về biến đổi khí hậu tại Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, mà trong đó  Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) là thành viên sáng lập và tổ chức điều phối hoạt động.  Sự kết nối của mạng lưới này sẽ thúc đẩy quá trình chia sẻ giữa các bên để tăng cường hiệu quả các hoạt động cho mục tiêu hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại Thừa Thiên Huế.

Hội thảo phản ánh khái quát những kết quả chủ yếu đạt được về ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong những năm qua; chia sẻ những mô hình thành công, kinh nghiệm thực tiễn, suy nghĩ và ý tưởng có liên quan đến chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thừa Thiên Huế; đồng thời tập hợp những ý kiến đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các cấp nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện có hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.

Hội thảo này đã thực hiện thành công mục đích kết nối các nhà quản lý và các tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ nhằm trao đổi, hợp tác hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng hành động để đạt được kết quả tốt!

Bài và ảnh: Xuân Nam